Milí priatelia,
kontaktovať nás môžete kedykoľvek písomne alebo telefonicky. Modlitbové misijné hnutie organizačne zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie.
Naša adresa pre písomný kontakt:

Mariánske centrum Medžugorie
Františkánska 2
812 68 Bratislava
e-mail: marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk>
Telefonický kontakt:
+421 - 905 254 742
Ak máte záujem o našu činnosť, navštívte aj našu internetovú stránku:
www.marianskecentrum.sk

Podporte nás:
Celá naša činnosť je hradená z vašich dobrovoľných príspevkov. Ak by ste chceli nás podporiť aj finančne, môžete zaslať svoj dobrovoľný príspevok na krytie našich nákladov na tento účet v Prima banke, a.s.:
Názov účtu: Mariánske centrum Medžugorie:
č. účtu: 403 002 0318 / 3100
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318
BIC: LUBASKBX