Veľká noc 2019:

Drahí členovia tohto krásneho diela. V týchto dňoch budeme oslavovať naše najdôležitejšie sviatky. Sviatky vykúpenia z otroctva hriechu. Už viac nie sme otrokmi. Sme slobodné Božie deti. Chcem vám poďakovať, že toto nadšenie chcete sprostredkovať aj niekomu, za koho ste sa rozhodli modliť. I tento človek potrebuje pocítiť túto radosť.

Lenže nie vždy si aj my sami túto radosť uvedomujeme. Preto spolu so žalmistom aj my opakujme: „Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni sa duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.“ (Žalm 51, 14) Áno, z času na čas príde aj na nás slabá chvíľa. Ale prosme Boha, aby sme nestratili z našej ochoty pokračovať ďalej na našej ceste. Veď práve vďaka tomuto kráčaniu budeme môcť aj my pocítiť možno práve to, čo pocítili emauzskí učeníci. Veď si len spomeňme na nich.

Zahorelo im srdce, lebo počúvali Pána. I keď o tom nevedeli, že je to ON. Spoznali ho až pri lámaní chleba. Milovaní, prajem vám, aby ste Pána spoznávali denno-denne pri lámaní chleba. Je to skutok, cez ktorý ho môžeme poznať. Aj vaša obeta a modlitba je takýmto lámaním chleba tým, ktorí ho nemajú. Nevzdávajte svoju misiu. Boh už dokázal zničiť Zlo. Verte tomu, že dokáže zlomiť aj mnoho ďalších okov, ktoré poznáte.

Najdôležitejšie povzbudenie, ktoré vám chcem napísať je NESTRÁCAJTE RADOSŤ. Naozaj. Sme veľmi náchylní podľahnúť smútku, hnevu, negativizmu. Ale evanjelium – radostná zvesť – potrebuje radostných ľudí. To bude svedectvo pre tento svet. Hľadajme dobro, hľadajme radosť a žasnime nad životom. I o tom je tajomstvo Veľkej noci.

Prajem vám veľa Božích milostí a požehnanie vo všetkých chvíľach vášho života.


V modlitbe pamätám +!


br. Felix Mária, františkánVianoce 2020:

Milí čitatelia, určite všetci poznáte príslovie: Pod lampou býva najväčšia tma. A veru je to tak. Sme ochotní a schopní ratovať ľudí po celom svete a veľa ráz tí najbližší potrebujú najviac tej podpory, ale sa jej im nedostáva. Veľmi sa mi páči iniciatíva Boh to dokáže, iniciatíva, ktorá nás nabáda modliť sa nielen za tých tam – kdesi ďaleko, ale zvlášť za konkrétnych ľudí, ktorí žijú v našom okolí a chýba im milosť viery. Áno, najviac za svojich súrodencov, deti, vnúčence, susedovcov, človeka, ktorého stretávam na ceste do roboty. Aby sa z tej „mojej lampy“ svetlo „lialo“ veľkým prúdom do celého okolia. K tomu rád udelím svoje požehnanie – a samozrejme po islandsky:

Blessi yður almáttugur Guð, + Faðirinn, + og Sonurinn + og hinn Heilagi Andi. Amen.

biskup Reykjavíku na Islande otec Dávid Tencer OFMCap