1.

Čo znamená názov?

Názov modlitbového misijného hnutia „Boh to dokáže“ odkazuje už na zvestovanie Panny Márie, ktorej archanjel Gabriel povedal: „Lebo Bohu nič nie nemožné!“ (Lk 1, 37)
Boh môže všetko!

2.

Za koho sa modlí?

Modlíme sa desiatok posvätného ruženca ja určitého konkrétneho mladého človeka, ktorý nie je veriaci. Má žiť na Slovensku. Môže ísť o mladíka, ktorý bol síce pokrstený, avšak ešte nezakúsil Božiu lásku a nenašiel osobnú vieru. Avšak môže ísť aj o človeka, ktorý nie je pokrstený, nie je členom Katolíckej cirkvi, alebo je príslušníkom iného vierovyznania.

3.

Ako nájdeme mladého človeka, za ktorého sa máme modliť?

Túto úlohu musíte sami splniť. Vyberte si vhodného človeka, za ktorého sa budete denne modliť. Môže byť z vášho príbuzenstva alebo niekto, koho poznáte z práce a pod.
Dôležité je, aby ste ho poznali. Napíšte nám, prosím, jeho krstné meno a približný vek. Za koho sa modlíte ostáva vaším „tajomstvom“, o ktorom vie iba Boh.

4.

O čo sa máme modliť?

Prosíme Boha, aby tento mladý človek našiel živú vieru v Ježiša Krista, aby sa mu sviatosti Cirkvi stali prameňom sily.

5.

Koľko sa máme denne modliť?

Obvyklý je jeden desiatok ruženca denne. Dôležité je, aby sme sa denne vytrvalo modlili.

6.

Môžeme sa aj viac modliť?

Áno. Kto si myslí, že zvládne aj viac ako jeden desiatok, môže sa samozrejme pomodliť aj viac. Najviac však 5 desiatkov, teda celý jeden ruženec. Každý desiatok však treba obetovať za niekoho iného.

7.

Môžem to aj ukončiť?

Áno. Nie je to nič komplikované. Rovnako jednoduché je znovu sa prihlásiť.

8.

A keď som už v nejakom inom modlitbovom spoločenstve?

Je to celkom jednoduché. Nie je potrebné nič ďalšie pridávať. Len myslite pri modlitbe na toho konkrétneho neveriaceho mladíka. Avšak prihláste sa k nám, aby sme vedeli o sile a množstve modliacich sa.

9.

Aké zmýšľanie je potrebné?

Ježiš povedal, že keby bola naša viera ako horčičné semiačko, dokázali by sme hory prenášať. Keď sa budeme s dôverou a vytrvalo modliť, potom Boh prenesie hory! Pre Boha nič nie je nemožné, on dokáže všetko.

10.

Sú spojené nejaké výdavky s prihlásením sa do hnutia „Boh to dokáže“?

Nie. V žiadnom prípade sa tu nejedná o peniaze! Ak zvážite, môžete dobrovoľným príspevkom podporiť našu činnosť. Potrebné údaje nájdete v časti Informácie a kontakty.

11.

Radi by sme dali oznam o tomto misijnom modlitbovom hnutí na našu farskú nástenku. Nemáte nejaký propagačný materiál?

Podporujeme každú snahu o šírenie informácií o tomto misijnom modlitbovom hnutí. Zatiaľ môžeme ponúknuť informačný letáčik, ktorý si môžete vytlačiť a vyvesiť medzi oznamy.

Stiahnuť letáčik